Kuizi 6

Kuizi RriN’shpi, RriAktiv

EC Ma Ndryshe ka filluar realizimin e aktivitetit RriN’shpi, RriAktiv  që ka për qëllim argëtimin përmes pyetjeve nga tema të ndryshme. Pyetjet janë marrë nga literatura shkollore dhe do të publikohen dy herë në javë në platformën e EC.

Ky aktivitet është realizuar nga EC dhe është financuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar, (SIDA) përmes Programit të saj “Human Rightivism” që implementohet nga Community Development Fund - CDF. 

#EC #SwedishEmbassy #CDF